of New Economics and Social Sciences

International Journal

ISSN 2450-2146

ISSN 2450-2146

gallery/okładka 3

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie naukowego czasopisma "Czasopismo Międzynarodowe Nowa Ekonomia i Nauki Społeczne" – "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS)".

Zachęcamy do nadsyłania tekstów naukowych i wyników badań w Międzynarodowym czasopiśmie IJONESS z numerem ISSN 2450-2146.

Przyjmujemy teksty w językach: polski, angielski, rosyjski.

Wydanie ukazuje się dwa razy w roku. Minimalna objętość artykułu naukowego musi wynosić 20.000 znaków ze spacjami (ok. 12 stron całości łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią) i nie powinna przekraczać 30.000 znaków ze spacjami...

ISSN 2450-2146

gallery/index_copernicus