of New Economics, Public Administration and Law

International Journal

gallery/ob

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie naukowego czasopisma "Czasopismo Międzynarodowe Nowa Ekonomia, Аdministracja Рubliczna i Рrawo" – "International Journal of New Economics, Public Administration and Law" (IJONEРААL)".

 

Zachęcamy do nadsyłania tekstów naukowych i wyników badań w Międzynarodowym czasopiśmie IJONEPALL.

 

International Journal of New Economics, Public Administration and Law (IJONEPAAL) to interdyscyplinarne czasopismo naukowe. Czasopismo jest otwarte i poddawane podwójnej ocenie. IJONEPAAL wydawany jest w języku angielskim w Świnoujściu (Polska). Czasopismo publikowane jest dwa razy w roku. Celem czasopisma jest omówienie różnych aspektów administracji publicznej, ekonomii, zarządzania, takich jak zarządzanie organizacjami międzynarodowymi i społecznościami, zarządzanie państwowe i regionalne, zarządzanie przedsiębiorstwem, prawo itp. Kluczowe aspekty planowania, organizacji, motywacji a kontrola w różnych obszarach i różnych krajach jest przedmiotem zakresu czasopisma. Czasopismo publikuje artykuły, które koncentrują się na istniejących i nowych metodach, technikach i podejściach z zakresu administracji publicznej, prawa, ekonomii i zarządzania. Publikuje współczesne i innowacyjne badania, w tym prace teoretyczne i empiryczne.

 

Kluczowe tematy IJONEPAAL są:

Ekonomia i biznes;

Zarządzanie, bezpieczeństwo i ekologia;

Stosunki międzynarodowe i studia regionalne;

Prawo i administracja publiczna;

Problemy socjologii i pedagogiki, filozofii i kultury, języka i medycyny;

Organizacje i zachowanie organizacyjne;

Proces decyzyjny, kryteria, zasady, modele;

Informacje i niepewność, metody ekonometryczne i statystyczne w administracji publicznej;

Prognozowanie i symulacja na poziomie makro i mikro;

Administracja i ekonomia biznesu;

Strategia firmy i wydajność rynku;

Cele, organizacja i zachowanie firmy;

Zarządzanie personelem, konflikty, negocjacje;

Zarządzanie zmianami technologicznymi i zarządzanie rozwojem gospodarczym;

Struktura i zakres rządów;

Międzynarodowe porozumienia instytucjonalne, umowy, bezpieczeństwo, konflikty.